Начало

Новини

ОПРЧР помага на бизнеса да се справи с липсата на квалифицирани кадри

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ финансира 43 проекта на предприятия по операцията „Специфични обучения“, с които компаниите могат да обучат служителите си или безработни и неактивни младежи до 29 г. в зависимост от нуждите на конкретното работно място. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова, която участва в пресконференция, организирана от „Мусала Софт“ АД, която изпълнява проект по операцията. Общата стойност на проектите е над 8 млн. лв. Процедурата е насочена приоритетно към фирми в сферата на високите технологии, преработвателната промишленост и информационните технологии. „Много често работодателите са се оплаквали, че системата на професионална квалификация и традиционните обучения за ключови компетентности не отговарят на нуждите на бизнеса им. Инвестициите в обучения за конкретното работно място решават един от най-наболелите проблеми на българския бизнес – липсата на добре подготвени кадри“, коментира Русинова.

Изпълнителният директор на „Мусала Софт“ АД Делян Лилов съобщи, че проектът на компанията е на стойност близо 480 хил. лв., от които над 335 хил. лв. от ОПРЧР и близо 144 хил. лв. съфинансиране. Той уточни, че са обучени 20 неактивни лица, от които 10 са наети на работа. „Най-важното е, че ги научихме как да мислят, не просто да пишат редове код, а да разбират защо го правят и как да го подобряват“, коментира той. Обучение са преминали и начинаещи служители с до 2 години опит, които след интензивните обучения работят по реални клиентски проекти. За специалистите в компанията са организирани семинари с международно признати експерти в избрани области. „По този начин те пият от извора на най-добрите знания и практики“, допълни Лилов.

Зам.-министър Русинова съобщи, че е приключила оценката по операция „Умения“ на ОПРЧР. Одобрени са 234 проекта. Общият бюджет на процедурата е 30 млн. лв., но ще са необходими още около 5 млн. лв., за да бъдат финансирани всички качествени и одобрени проекти. Най-много проекти има в сферата на информационните технологии, производството на облекло, на хранителни продукти, преработвателната промишленост и др. Очакванията са над 18 000 заети, безработни и неактивни лица да минат през обучения.