Начало

Новини

ОПРЧР организира Информационни дни по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира Информационни дни по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. На 22 януари в зала „Европа“ на хотел „Рамада“ в гр. София ще се проведе Информационен ден по процедурата. Информационен ден ще се проведе и на 28 януари в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ в гр. Велико Търново. Правилата за кандидатстване по схемата ще бъдат разяснени от експерти на ОПРЧР на 31 януари в зала „Мираж“ на хотел „Мираж“, гр. Бургас.

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Проектите ще се изпълняват на територията на цялата страна. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева.

Допълнителна информация за информационните дни можете да получите в Поканата за участие, достъпна тук.

А условията за кандидатстване и приложените към тях документи по процедурата са публикувани тук.