Начало

Новини

Окончателно и официално: Приемът по 4.1. е до 30-ти септември

Със заповед на заместник министура на МЗХГ срокът за подаване на проектни предложения по подмярка 4.1. официално е до 30 септември 2021 г. Освен това бюджетът е увеличен на 431 997 104,00 милиона лева.

 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения беше обявен до 23.07.2021 г.

Заповедта е качена на страницата на министерството.

 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/