Начало

Новини

Одобрен оценителен доклад за социални и здравни проекти – Миг Кирково- Златоград

Управителният съвет на МИГ Кирково-Златоград одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по иновативната мярка 7.5.1 – „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство“.

В рамките на първия прием с краен срок 07.08.2019 са постъпи общо седем проектни предложения на местни сдружения, читалища, общински училища и местни власти. На 19.09.2019 Комисията представи своите резултати.

Одобрени за финансиране са общо  6 проекта, които отговарят на изискванията и критериите за оценка и подбор. Общата безвъзмездна  помощ на одобрените проекти е 142 175 лв. Един от проектите е насочен към инвестиции в  туристическа инфраструктура, а останалите предвиждат инициативи за съхраняване на природно и културно наследство.

Одобрени от МИГ проекти:

  •  „Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград“  – Община Златоград;
  •  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково“ – Община Кирково;
  •  „Гайдата – от траките до днес“ – Сдружение „Дельо Хайдутин“ Златоград;
  •  „Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще“- Средно училище „Никола Вапцаров“ – Бенковски;
  •  „Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм“ – Сдружение „Местни инициативи за развитие“-Старцево;
  •  „Закупуване на сценично облекло и реквизити за Читалището“ – Народно Читалище „Искра – 1997“ – Долен;

Предстои одобрение на процедурата и от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014-2020, както и от Държавен фонд „Земеделие”.

Вторият прием на МИГ Кирково-Златоград по тази процедура е планиран за февруари-март 2020г.