Начало

Новини

Одобрен е проекта на новата програма на ЕС за териториално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027

Министерски Съвет одобри проекта на новата програма за териториално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027. България е включена за първи път към нея, като проекти ще могат да се изпълняват на цялата територия.

Общия бюджет по програма EURO-MED е в размер на над 293 млн.евро, от които 80% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, както и национален принос на държавите членки.

Основна цел на програмата е да допринесе за неутрално по отношение на климата общество, като същевременно гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите. Насърчаване към кръгова и ефективна икономика, насърчаване на зелени технологии, внедряване на ВЕИ, енергийна ефективност, синя икономика и подпомагане сътрудничеството между национални, регионални и местни власти.

Три са приоритетните области в които ще се финансират проекти: Иновации; Околна среда и Управление.

Програмата ще финансира проекти с мерки в областта на иновациите и новите технологии- проекти за повишаване капацитета за иновации на публичните власти и частни субекти, за прилагане на решения за устойчив растеж, зелена икономика и по-екологична среда за района на Средиземно море. Фокус също са опазване на околната среда, проблеми със замърсяване на морските територии, управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, борба с климатичните промени и др.

Териториален обхват: България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения, Испания, Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.

Допустими бенефициери са:

-Национални, регионални и местни власти;

-Университети и асоциации;

-Изследователски центрове;

-Неправителствени организации;

-Граждански обединения и др.

източник: ruralnet.bg