Начало

Новини

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.001 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Изменение на Приложения към Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.001 „Техническа помощ”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР)

Изменените Условията за кандидатстване може да видите ТУК.

Заповед на РУО за изменение на Условия за кандидатстване