Начало

Новини

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕТО НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува първото изменение на Индикативната годишна работна програма за 2022 г., одобрено от Комитета за наблюдение.

Документът включва и първите процедури, които ще бъдат отворени за кандидатстване през новия програмен период 2021-2027.

Повече информация на страница:

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/10844