Начало

Новини

Обществено обсъждане на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Най-очакваната подмярка, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ , се очаква да бъде отворена периода април 2018 – юни 2018 год.