Начало

Новини

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на фирмите, като се внедряват нови мерки, техники и метод

Безвъзмездната помощ е  36 631 331 евро (71 644 656.10 лева).

Кандидидати могат да кандидатстват за минимална сума от 200 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро предприятия: 750 000 лева
  • Малки предприятия: 1 000 000 лева
  • Средни предприятия: 1 500 000 лева