Начало

Новини

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018г.

 

 

 

Общата поканата можете да намерите на адрес: http://eur-lex.europa.eu

 

ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

 

Срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година.

 

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 1 февруари 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта - 15 февруари2018г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 15 февруари 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта -  26 април 2018г.

Мобилност за граждани в областта на младежта - 4 октомври 2018г.

 

Ключова дейност 2

Стратегически партньорства в областта на младежта - 15 февруари 2018г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 8 февруари 2018г.

Алианси на познанията – 28 февруари 2018г.

Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2018г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2018г.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2018г.

Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018г.

Стратегически партньорства в областта на младежта - 4 октомври 2018г.

 

Ключова дейност 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

15 февруари 2018г.

26 април 2018г.

4 октомври 2018г.

 

Дейности по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

22 февруари 2018 г.

 

Действия в областта на спорта

 Дейности в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество - 5 април 2018г.

Малки партньорства за сътрудничество - 5 април 2018г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018г.