Начало

Новини

Обучения за бенефициенти по BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП Иновации и Конкурентоспособност се организират пет еднодневни обучения:

– София на 23, 27, 28 и 29 март 2017 г.;

– Пловдив на 24 март 2017 г.