Начало

Новини

Обсъждането на подмярка 4.1 продължава на 30 март

Обсъждането на подмярка 4.1 продължава на 30 март

 

Както вече стана ясно на 25 март ТРГ проведе специално заседание по отношение на индикативните критерии на подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“. Извънредната среща е насрочена на 30 март, а една от причините е, че браншовите организации продължават да настояват за по-дълго обществено обсъждане на подмярката.

На предходното заседание станаха ясни и някои от измененията по подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“, като е важно да се отбележе, че приоритетните секторе – Животновъдство, етерично маслени, плодове и зеленчуци, ще могат да се възползват не от 15 точки, а от 20 точки. Освен това се повишиха с допълнителни 5 точки и инвесцитиицте насочни към напояване. Има ограничение за размера на инвестицията що се отнася до закупуването на селскостопанска техника, максималният размер не може да надвишава 250 000 евро.
Към момента подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“ е обявена за индикативно отваряне на 2-ри април, но се очаква да има приети промени на утрешното заседание.

 

Повече информация за подмярка  4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“ на следния линк

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“