Начало

Новини

Обнародваха промени в Наредба №6 за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Поради продължаващата криза, предизвикана от пандемията COVID-19, пакета от кризисни мерки за лозаро-винарски сектор ще продължи своето действие и през 2022г. Измененията се налагат и поради преходния период между настоящата програма и новия Стратегически план, който ще се прилага от 16.10.2023г.

Промените от Наредба за Изменение и Допълнение (НИД) на Наредба № се отнасят до:

1.Запазва се увеличения размер на подпомагането и през 2022г, както следва:

  • Преструктуриране и конверсия на лозя: 90% от допустимите разходи
  • Инвестиции в предприятия: 70% от допустимите разходи
  • Събиране на реколта на зелено: 70% от допустимите разходи
  • Популяризиране в трети държави: 70%- 80%
  • Информиране в държавите членки: 70%- 80%
  • Застраховане на реколта: 80%

Предвидено е и изменение на условието кои две години да се вземат предвид при изчисление на средния доход при обезщетение за загуба на доход, както и изменение на изискването за продължителността на договора за наем, на площите с лозови насаждения по мярка „Събиране на реколтата на зелено“.

Обнародваната НИД може да прочетете тук : Държавен вестник (parliament.bg)

Пълния текст на Наредба №6 от 2018 : НАРЕДБА-6.pdf (ruralnet.bg)

Източник: ruralnet.bg