Начало

Новини

Обнародвано е постановление за 444,7млн.лв.за осигуряване ликвидност на фермерите

В рамките на проведеното на 17.08.2022г. заседание на Министерски съвет служебното правителство одобри допълнителните разходи на ДФЗ в размер на 444,7млн.лв. за 2022г., за подпомагане на земеделски стопани за преодоляване на негативните последици  от войната в Украйна и за подпомагане на хуманното отношение в сектор „свине“ и „птици“.

Помощта ще се прилага за:

1-Осигуряване ликвидност на земеделските стопани

2-За подкрепа на птицевъдите и свиневъдите, за хуманно отношение към животните

3-Осигуряване подкрепа на земеделските стопани по национални мерки за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, ПРЗ, горива и торове.

Средствата се осигуряват за сметка на централния бюджет за 2022г., като с горепосочената сума се увеличават разходите по бюджета на ДФЗ по „Политика  на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални програми и САПАРД“.

източник: ruralnet.bg