Начало

Новини

Обнародвани са нови срокове за сертификати по мярка Биологично земеделие

Държавен вестник обнародва промени в Наредбата за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С тях се удължава срокът за издаване и предоставяне на сертификати за биологично производство.

Промените касаят сроковете относно сертификатите или писмените доказателства, удостоверяващи произведена биологична продукция – за издаване на писмените доказателства срокът се удължава  от 30 септември на 30 октомври, а срокът за представянето на документите се променя от 30 октомври на 30 ноември.

Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ влиза в сила от днес, 27 септември 2019 г.

Промените са по искане на 13 контролиращи биологичното производство лица. Налагат се, защото биологичните производители в системата на контрол отглеждат редица култури, които плододават по-късно и съответно реколтата от тях се прибира най-рано през септември месец и поради тази причина не е възможно контролиращото лице да издаде сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведена биологична продукция в необходимия срок. Това би довело до данни за нулева продукция от тези парцели за съответната култура и възстановяване на 100% от изплатената финансова помощ на земеделските стопани.

Източник: agroclub.bg