Начало

Новини

ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управляващият орган на Програма за морско дело и рибарство Ви уведомява, че предприема унифициран подход към кандидатите по всички отворени процедури. Намаляването на административната тежест върху бенефициентите чрез облекчаване на режима за предоставяне на задължителни изискуеми документи при определени условия, доведе до много положителни резултати.

Поради тази причина УО създава възможност кандидатите да подават проектното си предложение с прикачено доказателствено удостоверение, че са предприети необходимите действия за издаване на изискуемия документ. Условието, което следва да се спазва, е кандидатът при подаване на заявление за издаването горепосочения, да е предвидил необходимото  време, но поради неспазване на нормативно определения срок за неговото издаване от компетентния орган и това обстоятелство обективно е попречило да бъде представен необходимия документ пред Управляващия орган.

Подробности по темата можете да видите тук.