Начало

Новини

Нов зърнен терминал във Варна

Очаква се новият зърнен терминал да влезе в експлоатация през второто тримесечие на 2026

България ще получи от Европейската инвестиционна банка заем от 50 милиона евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна. Той ще осигури съвременна система за съхранение и превоз на зърно и ще оптимизира пристанищните операции със зърнени и насипни товари в Северна България.
Споразумението за заема се осъществява с подкрепата на програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 милиарда евро допълнителни инвестиции в периода 2021-2027 година.
Благодарение на подкрепата от страна на Европейската инвестиционна банка българската компания, която е най-големият частен производител на слънчогледово олио и водещ търговец на зърно в България, ще интегрира логистиката в дейността си и ще подобри пристанищните дейности, свързани със зърното и насипните товари във Варненския регион. Очаква се новият зърнен терминал да влезе в експлоатация през второто тримесечие на 2026 година, като ще включва нов кей, силоз и други съоръжения за съхранение, както и нови възможности за шосеен и железопътен достъп.
По думите на Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Икономика в интерес на хората“, новото съоръжение ще даде възможност на местните производители да получат достъп до експортни пазари, ще улесни търговията и инвестициите и ще създаде работни места, като в същото време съдейства за постигане целите на Европейския съюз за укрепване и разнообразяване на веригите за доставка с оглед на дългосрочната продоволствена сигурност.
Това е първата сделка на Европейската инвестиционна банка в България, при която частно дружество се възползва от гаранция по линия на програмата InvestEU. Инвестицията ще бъде насочена към задоволяване на потребността от ефективен и модерен пристанищен терминал за зърно в по-слабо развит регион на ЕС спрямо брутния вътрешен продукт на глава от населението, като това затвърдява ангажимента на банката за постигане на равностоен растеж.

Източник:
https://agro.bg/novini/investitsii/poluchavame-50-mln-evro-zaem-za-nov-zarnen-terminal-vav-varna/