Начало

Новини

Нови 7 млн. евро инвестира МРРБ за развитие на пограничните региони между България и Македония

Нови 7 млн. евро ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на пограничния регион между България и Македония чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Бивша югославска република Македония 2014-2020 г. Това обяви заместник-министър Деница Николова, която председателства петото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата, което се проведе в Кюстендил. До дни ще бъде обявена втората покана за набиране на проектни предложения от организации от двете страни на границата, като срокът за кандидатстване ще бъде три месеца.

Зам.-министър Николова отбеляза, че в момента между двете страни се изпълняват 48 проекта за над 10 млн. евро, като над 50% от договорения ресурс е разплатен. Те са в областта на подобряване на възможностите за развитие на устойчив туризъм, опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността. Новите проекти ще се подават и оценяват изцяло по електронен път, с което се улесняват потенциалните бенефициенти и ще се осигури по-голяма публичност при оценка на проектите, които се избират на конкурентен принцип. Интересът е много голям, като само в рамките на първата покана са подадени над 200 предложения, от които са финансирани 48, стана ясно на заседанието.

„Резултатите, които постигаме, дават своя принос в контекста на българското председателство на ЕС, защото един от приоритетите ни е приобщаването на Западните Балкани. Тази програма е един от примерите, които дават своя принос не само към изпълнение на този приоритет, но и в утвърждаването на добрите взаимоотношения, създаване на нови партньорства и съвместни проекти, които да развиват регионите на двете държави и които са доказателство, че заедно постигаме повече“, отбеляза Деница Николова. Тя подчерта, че приоритетни за програмата ще са интегрираните проекти, които постигат целите на заложените индикатори. „Обявяваме за финансиране 100% от ресурса на програмата, с което се надяваме до края на годината да изпълним всички 27 индикатори. Към момента покриваме 14 от тях“, каза още заместник регионалният министър.

Интересът е огромен, защото ефектът е видим. Успяхме да развием потенциала на тези изостанали региони. Така допринасяме и за изпълнение на Договора за добросъседство между двете страни. 

Пред журналисти в Кюстендил зам.-министър Деница Николова съобщи, че с много добри темпове се изпълнява и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към днешна дата са договорени 67% от средствата по програмата, които са над 3 млрд. лв. Извършените плащания са в размер на 27% от договорените средства. Зам.-министър Николова анонсира, че до седмица ще бъде дискутирана на комитет за наблюдение поканата за енергийна ефективност в малките общините, а до края на месец април ще стартира и мярката за деинституционализация на възрастни хора и схемата за финансиране на проекти в туризма.

„Трябва да правим разграничение между териториално-административно делене на страната, което касае броя на общините и областите, и статистическите райони, които в момента са обект на внимание и дискусия от гледна точка на отчитане на показатели към ЕС за развитието на дадена територия“, коментира още зам.-министър Николова в отговор на въпрос за промените в обхвата на районите за планиране. „Предстои широко обществено обсъждане на вариантите, предложени от работна група, по отношение на статистическите райони. Те са важни доколкото предопределят посоката на инвестициите след 2020 г., като основа за програмирането на всички европейски програми, които се изпълняват на национално ниво. Целта ни е да обособим територията по такива признаци и показатели, че да имаме възможност в бъдеще чрез това райониране, чрез насочване на инвестициите, да получаваме по-добри резултати и по-високо икономическо развитие“, каза още Николова. Тя обясни, че регионите на страната ще се обособят на географски принцип, отчитайки броя на населението, природните дадености, потенциалите за развитие, икономическите връзки и др., за да може да се постига и по-целенасочено развитие в бъдеще.