Начало

Новини

Нови над 15,6 млн. евро влизат в пограничния регион между двете държави за развитие на икономиката, съхраняване на околната среда и възможностите за туризъм

България и Турция ще изпълняват Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави с проекти, подавани по електронен път. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която съпредседателства проведеното в гр. Одрин четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България-Турция 2014 – 2020 г. Николова отбеляза, че досега потенциалните бенефициенти по програмата не са могли да се възползват от подаването на нужните документи онлайн.  „Това ще даде възможност за подаване на по-широк спектър от проекти, ще улесни условията за сътрудничество и партньорство между двете страни, а и ще ускори процеса на оценка на проектите, отбеляза заместник-министърът.

Програмата  е с бюджет от близо 30 млн. евро. Към днешна дата са одобрени и се финансират 43 проекта, подадени по първата покана за набиране на проектни предложения, на стойност от почти 10 млн. евро. От тях  16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и управление на природните ресурси, а 27 са от типа „меки мерки“ за промотиране и насърчаване на възможностите за туризъм. „Чрез тези 43 проекта се очаква да бъдат изпълнени напълно 13 от общо 21 индикатора на програмата, които показват изпълнение на заложените цели за развитие на трансграничния регион“, каза зам.-министър Николова.

Предстои обявяването и на втората покана за набиране на проектни предложения, като по нея ще бъде разпределен ресурс от над 15,6 млн. евро, стана ясно по време на заседанието. Деница  Николова заяви, че приоритетни ще бъдат интегрираните проекти, с комплексен подход, чието изпълнение включва по-голям обем инвестиционни дейности, в които са включени „меки мерки“. „Това ще позволи по-комплексно позициониране на нашите цели и да постигнем ясни и видими резултати при изпълнение на проектите, които да покриват задължителните индикатори. Основният ни фокус ще бъде не само да имаме интегрирани проекти, но и да постигнем основните индикатори, които  не бяха застъпени до момента“, обобщи тя. Според нея това ще доведе и до оптимизиране на процеса, с цел по-добра актуалност, обективност и прозрачност при процеса на подбор и оценка на проектите. „Даваме  възможност да бъдат подадени качествени проекти с много добри партньорства и с устойчивост в бъдеще, което ще допринесе за подобряване на живота на хората в областите, които подкрепяме по програмата“, заяви още зам.-министърът.

Деница Николова отбеляза, че днешното заседание на Комитета за наблюдение на програмата се провежда в ключов момент в отношенията между двете държави. „Само преди два дни българският премиер Бойко Борисов и турският президент Реджеп Тайип Ердоган откриха обновената  църква „Св. Стефан“ в Истанбул. Ние търсим новите и допълващи възможности за това да сближаваме нашите страни чрез общи проекти и цели за по-красиви и по-добре икономически развити региони, които съвместно да продължават своя път напред. Сътрудничеството между нашите държави винаги е било в дух на консенсус и приятелски отношения“, отбеляза Николова.

Съпредседателят на заседанието от турска страна Бейза Туран – директор на Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството на европейските въпроси на Република Турция, отбеляза, че проектите между двете страни целят съхраняване на териториалната цялост, насърчаване и задълбочаване на сътрудничеството между двете страни. Тя насърчи разработването на проекти за подобряване на инфраструктурата в пограничните региони.

В периода 2007-2013 г. по програмата  за ТГС по ИПП България – Турция в пограничния регион са реализирани общо 143 проекта за близо 32 млн. евро, стана ясно от отчета на изпълнението. Всички проекти са успешно приключили своите дейности. Изплатените средства по проектите към момента са в размер на над 26 млн. евро.

От българска страна участници в програмата са областите Хасково, Ямбол и Бургас и 29-те общини в тях, а от турска страна – Одрин и Къркларели с техните 17 провинции. Населението на региона е близо 1,5 млн. души. Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Министерството по европейските въпроси на Република Турция изпълнява функциите на Национален орган.