Начало

Новини

„Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия” е първа стъпка към извеждането на киберсигурността като важен елемент при бъдещото финансиране на проекти за дигитализация

Новата процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия” е първа стъпка към извеждането на киберсигурността като важен елемент при бъдещото финансиране на проекти за дигитализация.
Заместник-директорът на ГД ЕФК Калин Маринов участва в кръгла маса „Рискове и сигурност за бизнеса в киберпространството“, която е част от календара на Европейския месец на киберсигурността.
Домакин на събитието беше Институтът по отбрана към Министерство на отбраната. Участниците обсъдиха цялостната картина за състоянието на нивото на киберсигурност и киберзащита от страна на бизнеса. Пред заинтересованите страни Маринов представи допустимите дейности и кандидати, както и размера на помощта по индивидуалните проекти от отворената за кандидатстване процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Тя се изпълнява като част от Програмата за икономическа трансформация по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително решения за киберсигурност.
Фирмите ще могат да подават проектни си предложения до 16:30 часа на 19.12.2022 г., като на страницата на Министерството на иновациите и растежа могат да се намерят и видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване.
Калин Маринов наблегна на ползотворното сътрудничество между Министерство на иновациите и растежа и Министерство на електронното управление в разработването на цялостната концепция на процедурата. „Киберсигурността е споделена отговорност между институциите и бизнеса.
Предизвикателството пред нас беше тази процедура да бъде разработена в изключително кратки срокове и усилията бяха насочени към максимално опростяване на условията за кандидатстване. Дигитализацията на предприятията е във фокуса на много от мерките по Програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2021-2027, по която управляващ орган е Главната дирекция и ще се търси възможност елементът на киберсигурност по тях да бъде още по-сериозно застъпен“, каза той.
Източник: facebook Иновации и конкурентоспособност