Начало

Новини

Новата мярка „Солидарност“ ще улеснява достъпът до пазара на труда за украинските граждани

С близо 47 млн. лв. от механизма REACT-EU ще бъде улеснен достъпът до пазара на труда за търсещи работа украинци. Средствата ще бъдат използвани за реализирането на операция „Солидарност“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията ще се изпълнява от Агенцията по заетостта. Очаква се с новата мярка да бъдат обхванати повече от 9 000 граждани от Украйна.

С операция „Солидарност“ ще бъде осигурена психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа. За всеки украинец ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който ще бъде съобразен с индивидуалните нужди и регионалните специфики на работодателите от населеното място, в което пребивава. На базата на този план ще бъде осигурена заетост на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца. Субсидираната заетост ще бъде на база минимална работна заплата, а всеки украинец с подписан трудов договор по мярката, ще разчита на ментор за период до 3 месеца за по-лесна и бърза адаптация на работното място.

За улесняване на интеграцията в България разселените граждани от Украйна ще могат да се включат в обучение по български език и ще имат възможност да получават допълнителни интеграционни добавки. При необходимост ще бъдат осигурени и почасови грижи за деца чрез общините.

източник: esf.bg