Начало

Новини

Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г. е на обществено обсъждане

До 3 август документът е подложен на обществено обсъждане

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г., съобщиха от пресофиса на аграрното ведомство.

Той определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво развитие на биологичното производство в страната, в съответствие с европейското законодателство.

Развитието на биологичното производство е инструмент, който може пряко да влияе върху запазването на околната среда и биоразнообразието, както и за устойчивостта на климата.

Сред основните акценти в Плана е подобряване на благосъстоянието на човека чрез осигуряване консумацията на „чисти храни“ – без използването на синтетични вещества и торове, ГМО, пестициди, антибиотици, хормони, консерванти и др.

Изпълнението на мерките и дейностите, заложени в Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г., ще обедини усилията на компетентните държавни институции и на участниците по цялата верига на биологичното производство, преработката и потреблението на био продукти.

В мотивите към плана е записано, че с постигането на целите в Националния план ще бъдат изпълнени и амбициите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., като от съществено значение е и наличието на подходящ национален бюджет, така че да бъдат създадени стимули за насърчаване на земеделските стопани да преминат към биологично земеделие, на предприемачеството и преработката на биологични продукти и най-вече по-широко потребление на биологични продукти, чрез повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в качеството на българските биологични продукти.

Създаването на Плана стъпва на 5-годишен анализ на развитието на сектора, целящ да идентифицира ключовите потребности, силните и слаби страни, както и възможностите за развитие.

Едни от посочените силни страни са:

  • Нараства броят на животните, отглеждани биологично (лидер при пчелните семейства);
  • Все повече млади хора се насочват към биологично производство и/или преработка;
  • През последните години се утвърждават нови канали за продажба в цялата търговска мрежа. Все повече супермаркети, малки магазини и бензиностанции започват да продават биологични продукти. 

Част от слабите страни са:

  • По-ниски средни добиви от био земеделие в сравнение с подобни в ЕС и с конвенционалните такива;
  • За част от биологичния сектор съществен мотив за производсвтото е получаването на субсидии;
  • Няма гаранции за тези, които започват биологично производство, че в близост няма да се развива застрашаваща биологичното земеделие дейност.

 

Проектът на Плана е публикуван за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации.

Крайният срок за предоставяне на предложения от страна на заинтересованите лица е до 3 август 2023 г. 

Източник:
https://agri.bg/novini/natsionalniyat-plan-za-razvitie-na-biologichnoto-proizvodstvo-do-2030-g-e-gotov