Начало

Новини

Насърчаване на винения туризъм

„Заедно с производителите земеделското министерство ще създаде работещ механизъм за насърчаване за винения туризъм, за да бъде представено българското вино като завършен продукт на световно равнище“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков, който обсъди на видеоконферентна работна среща с браншови организации в сектора развитието на винения туризъм.

На срещата бяха обсъдени теми като евентуалното ревизиране на районите за производство на вино със защитено географско указание и защитено наименование за произход, както и обособяването на райони в страната за развиване на винен туризъм. Обсъдена беше и инициативата на Министерството на земеделието за промяна в националното законодателство относно поставянето на пътни знаци, указващи посока към винени обекти.

„Развиването на винен туризъм трябва да е в интерес на винопроизводителите. Идеята е да имаме икономически обосновани винени маршрути, които държавата ще може да популяризира“, заяви Момчил Неков.

Той коментира, че винените турове трябва да съчетават дегустацията на вино с дегустация на местни продукти, като се търсят възможности за привличането на туристи, които ценят винената култура.

„Произвеждаме качествено грозде и вина с отличителни качествени характеристики, затова трябва да повишим имиджа на сектора и да подпомогнем неговото подобаващо пазарно позициониране“, допълни заместник-министър Неков. По думите му целта е да се предлага завършен продукт и да печелим от добавената стойност и от качеството на световно равнище.

Напомняме Ви, че на 01 Април 2022 ДФЗ стартира прием на проектни предложения по Схема за държавна помощ „Инвестиции в предприятия“ с код на икономическа дейност 11.02- Производство на вина от грозде. Бюджетът по мярката за 2022 г.: 7 129 416,90 лева.  Максималната стойност на проект не може да надхвърля 800 000 евро, а  максималният размер на общо допустимите разходи: за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

Линк към бюлетина ни:

https://cccinfo.bg/category/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd/#&gid=1&pid=7