Начало

Новини

Насоки ще определят условията за отпускане на финансова помощ и изпълнение на проектите по ПРСР

Условията за предоставяне на финансова помощ и изпълнението на одобрените проекти да се определят в насоки за кандидатстване или друг документ. Това предложение за изменение на ПРСР ще бъде разглеждано утре по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). Предвидено е навсякъде в текста на Програмата, където се реферира към наредба или нормативен акт, с които се уреждат условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за мерки и подмерки(с изключение на компенсаторните) да се допълне възможността условията за предоставяне на финансова помощ и изпълнение на одобрените проекти да се определят в насоки за кандидатстване или друг документ. Прави се също така изменение и на „Процедури за разглеждане на жалби“.

По този начин вместо да се работи както досега с наредби и вътрешни указания, в бъдеще и за мерките в Програмата за развитие на селските райони ще се използват насоки, които не само ще бъдат обществено достъпни. Така може в спешен порядък да се решават нововъзникнали проблемни ситуации. Предимствата на насоките са, че с тях може по-бързо и лесно да се променят детайли при кандидатстването, специфични документи и изисквания. Така много ще се улесни процесът на работа. Насоките позволяват също така и по-гъвкава форма за администриране.