Начало

Новини

НАД 420 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В СЪЗДАВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА

   Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в разработване и внедряване на иновации в българските компании. От средствата ще могат да се възползват както микро, малки и средни предприятия, така и дружества с до 499 служители. Ще се допускат и партньорства с големи фирми. Това става ясно от годишната рамка на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която беше приета днес от Комитета за наблюдение. Той се проведе в София Тех парк.
   Очаква се през следващия месец да бъде обявена първата процедура по ПКИП. Тя ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв. Ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Това ще важи и при кандидатстването по втората процедура по Програмата – за внедряване на иновации. Чрез нея ще бъдат инвестирани почти 300 млн. лв., като част от новите решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други – да бъдат заимствани и пригодени.
   В последните месеци на 2023 г. ще бъде отворена още една мярка от ПКИП. Със 117,5 млн. лв. ще се подобри производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите. Те ще могат да закупуват модерни машини, съоръжения и софтуер, така че да започнат да произвеждат повече и по-качествени продукти и да станат по-конкурентни на пазара.
   Като част от годишната програма днес беше одобрена и процедура за 10 млн. лв., за която ще отговаря Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Със средствата ще бъде подпомогнат експортният потенциал на фирмите и участието им в международни панаири и изложения. Очаква се тя бъде обявена до края на февруари 2023 г.