Начало

Новини

МОН ще работи в колаборация с МИР

Министър Стойчева: МИР и МОН ще работят заедно за високотехнологичното развитие на България

Министерството на иновациите изработи и ще изпълнява Иновационна стратегия за интелигентна специализация, една от приоритетните й цели е подобряване на капацитета на човешкия ресурс в областта на дълбоките технологии и иновации, каза министър Стойчева на събитие на МОН

Министерството на иновациите и растежа (МИР) заявява своята подкрепа и желание за сътрудничество и координирани действия с Министерството на образованието и науката, защото смятаме, че икономиката на България трябва да бъде ориентирана към създаване на иновации, които са основата на модерен подход и предприемаческо мислене и поведение. Ще работим заедно за една иновативна визия за България, базирана на новите умения и на високотехнологичното развитие. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на официалното събитие на Организацията за икономическо сътрудничество и арзвитие (ОИСР) и Министерството на образованието и науката за представяне на финалния доклад по първата фаза на проекта по стратегията на уменията в България. Проектът се осъществява във връзка с присъединяването на държавата към ОИСР.

По думите на министъра, МИР е активен партньор в развиването на цялостната стратегия и на плана за действие за развитие на уменията, като е подкрепило първата фаза на изпълнението му и ще подкрепи и втората.

„Със съдействието на ОИСР целим национален консенсус по формулиране на дейности, инструменти, отговорности, срокове и потенциални източници за финансиране, които да обединят усилията на индустрията и социалните партньори в бъдещия план за действие за политиките на уменията“, подчерта Стойчева.

Министърът на иновациите и растежа изтъкна, че препоръките в доклада са групирани в 4 приоритетни области – подобряване на уменията на младежите, подобряване на уменията на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и на работното място и подобряване на управлението на системата на управленията. По думите й, заключенията в доклада и интегрирането им ще помогнат за развитие на икономиката в България.

„Министерството на иновациите изработи и ще изпълнява Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г., като една от приоритетните й цели е свързана именно с подобряването на капацитета на човешкия ресурс в областта на новите технологии и иновации“, каза още Стойчева. Тя допълни, че за МИР е приоритетно подобряването на цялостната среда за развитие на умения и високотехнологични човешки ресурси във всички приоритетни области за интелигентна специализация.

Припомняме, че Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. бе приета в края на миналата година от Министерския съвет. Стратегията е едно от ключовите условия за предоставяне на България на достъп до ресурсите до двете европрограми за България по линия на МИР – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет малко над 2 млрд. лв. Визията на ИСИС е България да се развие като център за средно- и високотехнологични иновации в стратегически области с утвърден капацитет и пазарни позиции. Също така да подкрепи и утвърди като устойчива, модерна и иновативна предприемаческата екосистема в България. Сред основните цели на Стратегията е подобряване на научноизследователската система и иновационно представяне на предприятията.

На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. Галин Цонов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова и представители на ОИСР.

Източник:

Министър Стойчева: МИР и МОН ще работят заедно за високотехнологичното развитие на България