Начало

Новини

„Младежка заетост“- Приоритет за Програма „Развитие на човешките ресурси“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ участва в Кариерния форум „Подкрепа за кариера в изкуството и културата“, който се проведе в НАТФИЗ. Форумът е организиран от Съюза на артистите в БългарияМинистерство на труда и социалната политика, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Агенция по заетостта и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Възможностите за подкрепа от национални и европейски програми бяха представени на директори на театри от цялата срана и представители на културни институти в България.

„За мен е особено важно днес да съм сред творците, които създават и съхраняват ценностите на българката култура и изкуство. Не спирайте да допринасяте за духовното израстване на народа“, обърна се министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков към присъстващите в залата. Според него не бива да се загърбва таланта на младите хора, а да им бъде подадена ръка, защото в тях е надеждата за подобряване на света. Министърът обясни, че сред основните приоритетни задачи на министерството са подобряване условията на труд, възможностите за работа и кариерно развитие на всички хора, включително в културата и изкуството, улесняване на прехода от образование към заетост.

Министърът припомни, че съвместно с Министерство на културата и Съюза на артистите се реализира Национална програма „Мелпомена“, с която се осигурява кариерен старт на младежи до 29 г. През 2022 г. е разработена нова мярка, която се очаква да обхване около 200 безработни младежи в областта на културата и изкуството, които ще започнат работа по специалността си. Бюджетът на програмата е 1,2 млн. лв. Министър Гьоков припомни, че в програмен период 2014-2020 г. над 80 000 младежи са подкрепени в различни мерки, финансирани по ОПРЧР. В новия програмен период 2021-2027 г. над 735 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за младите хора – стажове, обучения на работното място, субсидирана заетост, с които се очаква над 115 000 младежи да бъдат подкрепени в професионалната си реализация. „Надявам се парите да бъдат употребени в подкрепа на работодателите и работещите млади хора“, коментира министърът.

На Кариерния форум присъства и зам.-директорът на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия Андрияна Сукова. „За мен е много важно хората да тестват това, което ЕС прави като политики, за да може условията и изискванията, които залагаме, да отговарят на реалните нужди“, подчерта Сукова. Тя засегна темата за влиянието на пандемията върху младите хора. Според нея, ако преди пандемията на младите хора им е било трудно да започнат своята трудова кариера, то с разпространението на COVID-19 това е станало още по-трудно. „Младите бяха първите, които почувстваха ограниченията в общуването и бяха първите, които загубиха работните си места“, припомни тя. Сукова заяви, че Европейската гаранция за младежта е насочена към всички млади хора в България и Европа. В следващия програмен период 2021-2027 г. поне 12,5% от общото финансиране на ЕСФ следва да бъдат отделени за реализиране на мерки в подкрепа на младежите. За България средствата са в размер на 315 млн. евро и обхващат Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“. Сукова заяви, че по ПВУ има отделени около 400 млн. лв. за дигитални умения и подготовка за професии на бъдещето.

Приоритет „Младежка заетост“ в Програма „Развитие на човешките ресурси“ бе представен от ръководителя на Управляващия орган Цветан Спасов. Той уточни, че финансовият ресурс на приоритета е 735 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в насърчаване на младежката заетост. Мерките ще включват субсидирана заетост, обучение на работното място, придобиване на квалификация и умения, съвместяване на професионалния и личния живот. „Можем да се поздравим с 80 000 подкрепени младежи в настоящия програмен период. Надяваме се в следващия програмен период броят им да достигне 115 000 младежи“, заяви Спасов. Ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР припомни и предстоящите възможности за базови и надбазови дигитални умения, които ще бъдат финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост. Цветан Спасов използва повода и представи кампанията #Първа работа, която се организира от ПРЧР в Европейската година на младежта.