Начало

Новини

Михаел Пилке: Новият бюджет на ОСП – готов до края на годината

Досега 10 страни-членки вече са изработили своите проекти на SWOT анализи за бъдещите стратегически планове

Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз се очаква да бъде готова до края на тази година, като заедно с това ще стане известен и бъдещият бюджет за земеделски субсидии по Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г.

Михаел Пилке, представител на Европейската комисия, съобщи това днес, 23 октомври, по време на международна конференция за развитието на селските райони и приложението на инструмента ЛИДЕР/ВОМР. (ВОМР – Водено от общностите местно развитие.)

В сегашния период Европейската комисия очаква новият Европейски парламент да се произнесе по предложението за ОСП през следващия програмен период. Политиците в сектора се надяват, че изработването на новата ОСП няма да започне отначало въпреки промените в ЕК и ЕП, отбеляза Михаел Пилке.

Представителят на Комисията отчете, че подготовката на националните стратегически планове тече с усилени темпове.
Михаел Пилке: „Досега 10 страни-членки вече са изработили своите проекти на SWOT анализи за бъдещите стратегически планове. В други 12 страни-членки този процес напредва.”

Неговите очаквания са, че всички национални стратегически планове ще бъдат готови до средата на тази година. Гостът не уточни кои страни в кой списък попадат. Както е известно България е от държавите, които в момента подготвят своя SWOT анализ за състоянието на селското стопанство, въз основа на който ще бъде изработен националният стратегически план.

Кои са акцентите в новата ОСП?

Първо, фокусът във финансирането се премества от спазването на правилата към постигането на резултати от подпомаганите проекти.

Второ, националните власти получават повече свобода при подбора на проектите за финансиране.

Трето, за развитието на селските райони ЕК подкрепя концепцията за ползване на повече фондове, като е необходимо работата по тях да се интегрира.

За целта предстои създаването на нов водещ фонд с работно име „Лиид”, който ще облекчи финансирането на местни инициативи и ще се превърна в една-единствена контактна точка. В нея местните инициативни групи (МИГ) ще могат да подават прооектите за финансиране.

 

Източник: agri.bg