Начало

Новини

МИР насърчава компаниите да инвестират в зелени проекти

Зам.-министър Гиков участва в Регионалната конференция за иновации и технологии – SEE ITS Summit 2023, организирана от Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии и Българската предприемаческа асоциация (БЕСКО)

Чрез широк набор от финансови инструменти Министерството на иновациите и растежа (МИР) подкрепя и насърчава компаниите да инвестират в практики и проекти за екологично, социално и отговорно управление. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков на Регионалната конференция за иновации и технологии – SEE ITS Summit 2023, организирана от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ) и Българската предприемаческа асоциация (БЕСКО).

По Програмата за иновации и конкурентоспособност на предприятията (ПКИП), управлявана от МИР, предстои да бъде отворена процедура „Разработване на иновации в предприятията” с бюджет 127 млн. лв. Тя ще е насочена към микро-, малки и средни предприятия, както и големи в партньорство с МСП. Средствата са за развойна дейност и разработването на иновативни продукти, процеси и услуги от предприятията, роботи, изкуствен интелект, безжични мрежи, облачни и водородни технологии, биотехнологии и др. По другата процедура – „Внедряване на иновации в предприятията“, с бюджет 293 млн. лв., ще може да се купуват машини, съоръжения и оборудване, както и софтуер и други дълготрайни нематериални активи, необходими за внедряването на съответната иновация.

„Предстои Фондът на фондовете да обяви финансиране на проекти, насочени към кръгова икономика и в частност енергийна и ресурсна ефективност под формата на гаранционен продукт в размер на 101,3 млн. лв., което е част от общия ресурс от 304 млн. лв., предвидени за дейности в тази област по ПКИП до края на програмния период“, каза зам.-министър Гиков.

„Нашият инструментариум подкрепя зелени и иновативни проекти и инициативи с по-висок рисков профил, които без нашата помощ трудно биха се реализирали. Изключително важно е да се намери баланс за измерване на ефекта от направените инвестиции и регулативната тежест на отчитане, която е сериозно предизвикателство за малките компании и стартъпите“, коментира той.

Пред представителите на бизнеса зам.-министърът заяви, че предстои ЕИФ да обяви процедура за избор на финансови мениджъри, чиято основна инвестиционна стратегия ще покрива зелена и устойчива икономика и иновации. Тя е в размер 175 млн. евро и ще е отворена до 2026 г.

По време на събитието бяха обсъдени още отговорните практики в бизнес иновациите и насърчаването на таланти в среда на нововъзникващи AI технологии. Гиков подчерта важността за страната ни на София Tех Pарк и на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии.

Източник:

Зам.-министър Гиков: Насърчаваме компаниите да инвестират в зелени проекти