Начало

Новини

Министър Стойчева и генералният директор за научни изследвания и иновации в Европейската комисия Марк Льометр обсъдиха на среща в Брюксел развитието на иновациите в Европа.

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и генералният директор за научни изследвания и иновации в Европейската комисия Марк Льометр обсъдиха днес на среща в Брюксел развитието на иновациите в Европа. Двамата дискутираха ролята на предприемаческата и стартъп екосистема на всяка страна-членка за повишаването на конкурентоспособността на ЕС, необходимостта от насърчаване на инвестиции във високи технологии и научно-изследователска дейност и комерсиализацията на научните изследвания.

„Ние допринасяме за повишаване на конкурентоспособността на Европа чрез създаването на мрежа от иновационни долини, които да свържат дейността на страните-членки в областта на иновациите и в общ дневен ред да развиват възможностите на региона“, каза по време на срещата министър Стойчева.

Тя заяви, че през следващата седмица предстои откриването на първата регионална иновационна долина за биоикономика и храни в България, като в страната има и дълбокотехнологичен порт. Стойчева подчерта, че преди дни МИР подписа Меморандум за сътрудничество в иновациите с Министерството на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния, с който ще се насърчава сътрудничеството и свързването на иновационни регионални долини.

Министърът и генералният директор за научни изследвания и иновации в ЕК обсъдиха проекта за изграждане на водородната долина в Стара Загора.

„Освен визия за развитието на иновациите в България и Европа, имаме и финансови инструменти, с които да стимулираме разработването и внедряването им в бизнеса“, коментира министърът на иновациите. Двамата дискутираха възможностите за бизнеса и академичната общност по двете европрограми, които МИР управлява – „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, както и финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Инвестиционният климат у нас е добър. Страната ни е добро място за тестване на нови технологии. Имаме инфраструктурата, талантите и добре развитата предприемаческа и стартъп екосистема“, каза още Стойчева. По думите й, от водещо значение за бъдещето на Европа е запазването на стартиращите компании на континента.

Министър Стойчева подчерта и доброто взаимодействие с Европейския съвет за иновации и Европейския инвестиционен фонд. „Български компании кандидатстват по различни проекти и успяват да спечелят финансиране. Това е още едно доказателство за потенциала на страната ни“, добави министърът.

Тя запозна генералния директор с работата на министерството по изготвянето на Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите и тясното сътрудничество на МИР с Министерството на образованието и науката. „Иновациите са хоризонтална дейност, която обхваща всички сектори и засяга всички заинтересовани страни, а образованието е изключително важно и в основата на създаване на иновации“, каза Стойчева.

По-късно през деня министърът на иновациите и растежа ще се срещне и с генералния директор за отбранителна индустрия и космос в ЕК Тимо Песонен, с когото ще обсъдят сътрудничество в областта на космическите технологии и иновации в отбраната.

Източник:

Министър Стойчева и генералният директор за научни изследвания и иновации в ЕК Льометр обсъдиха свързването на иновационните долини в Европа