Начало

Новини

Министър Пулев: Само по първите две процедури от Плана за възстановяване подкрепяме над 60 хиляди души в 2500 фирми

Общият бюджет, за който МИР сега сключва договори, е 255 мл. лв. В момента фирмите кандидатстват за нови 318 млн. лв.

„Над 60 хиляди души работят в първите 2500 компании у нас, които ще получат финансиране по две от процедурите от Плана за възстановяване и устойчивост, по които Министерството на иновациите и растежа в момента сключва договори“. Това коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във вторник, по повод сключването от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР на първите над 860 договора с български фирми по Плана за възстановяване.

По първата отворена мярка – за „Технологична модернизация“ – по ПВУ одобрените за получаване на средства фирми у нас са 953. В тях са заети близо 34 000 лица. Главната дирекция обаче осигури допълнителен ресурс от над 32 млн. лв. по мярката, като се отказа от консултантска помощ и пренасочи ресурса към фирми от резервния списък с одобрените и изчакващи финансиране.

„Като подкрепяме технологичното обновление на фирмите сега, им помагаме за по-устойчиво бъдеще, а това неминуемо е свързано със запазването на настоящите работни места. Разбира се, ключово е и за създаването на нови. Ние не забравяме, че зад всеки бизнес, стоят хора с техните семейства“, коментира данните министърът на иновациите и растежа. Той уточни, че броят на подкрепените работещи ще нарасне още с осигуряването на допълнителните 32 млн. лв. „С тях бюджетът на мярката става 293 млн. лв., след първоначално заложените 260 млн. лв.“, подчерта министърът. Пулев припомни, че до момента министерството е сключило 860 договора с одобрените фирми за получаване на над 225 млн. лв.

Що се отнася до втората процедура – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – одобрените фирми са 1599. В тях броят на заетите лица е над 27 000. С малко над 30 млн. лв. МИР ще подкрепи микро-, малки и средни предприятия за изработка на сайтове, онлайн магазини, за дигитална реклама, киберсигурност, купуване на софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси и др.

„Интересът към Плана за възстановяване е огромен. Само по двете процедури получихме над 10200 проектни предложения а период от два месеца. Горд съм, че с екипа ми успяхме да покажем на бизнеса в България, че Планът е отворен и работи, че тези пари не са за определена клика от обичайни заподозрени, а стигат до всички области на страната. Обиколихме лично цяла България и разказахме на местната власт и бизнеса как да кандидатстват и да достигнат до тези пари“, заяви Пулев.

В момента по линия за кандидатстване са отворени още две процедури от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет 200 млн. лв. и срок на кандидатстване до 15 май, както и за компании, получили от ЕК „Печат за високи постижения“. Тя е с бюджет 118 млн. лв. и е отворена за кандидатстване до 12 май. Документите се подават изцяло онлайн в системата ИСУН 2020.

Източник:

Министър Пулев: Само по първите две процедури от Плана за възстановяване подкрепяме над 60 хиляди души в 2500 фирми