Начало

Новини

Министър Лазар Лазаров към младите хора: Всичко, което споделихте в кампанията #Първа работа, ще претворим в мерки и политики

Всичко, което младите хора споделиха в кампанията #Първа работа, ще претворим в мерки, политики и целенасочени въздействия. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на заключителното събитие от Националната кампанията #Първа работа. Кампанията е част от Европейската година на младежта и се реализира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ в партньорство с литературния формат „Пощенска кутия за приказки“. Министър Лазаров уточни, че в следващия програмен период 2021-2027 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ младите хора ще имат възможности за платени стажове, професионална квалификация, обучения и подкрепа за започване на работа. Той допълни, че Агенцията по заетостта ще разнообрази услугите, които предоставя, с организирането на мобилни услуги, ателиета за активиране и мотивиране на безработни и трудови борси.

Министър Лазаров използва възможността, за да припомни, че по ПРЧР (2021-2027) ще бъдат реализирани мерки, свързани с пазара на труда, младежката заетост, социалното включване и социалните иновации в социалната политика. „Средствата, с които ще разполагаме, ще бъдат два пъти повече от предходния програмен период 2014-2020 г. Ще направим повече от същото“, заяви Лазаров. Той подчерта, че Европейският социален фонд е инструментът, чрез който през изминалите години е оказана подкрепа на много хора.

 

източник ЕСФ