Начало

Новини

Министър Иванов: „С подхода ЛИДЕР целим развитието на местните общности.“

„Основната ни цел с прилагането на подхода Лидер е развитието на местните общности, които в много от случаите се нуждаят от по-голямо внимание и подкрепа от останалите по-развити региони в Европа. Това е и причината настоящото събитие да е ориентирано именно към малките производители, които работят на териториите на местни инициативни групи (МИГ) в страната. За тях организираме изложение на продукти в центъра на град Бургас, което имаме амбиция да се превърне в традиционно“. С тези думи министърът на земеделието д-р Иван Иванов откри Международното събитие, посветено на 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз. Той обясни, че интересът и подкрепата за подхода ЛИДЕР са изключително високи и изрази увереност, че те ще продължават да растат и през следващия програмен период.

Аграрният министър припомни, че инициативата започва през 1991 г. а България и Румъния се присъединяват  от програмния период 2007 – 2013 г. „Въпреки, че нашите две страни нямат опита на по-старите страни – членки на Европейския съюз, мога уверено да заявя, че постигнатите от нас резултати при прилагането на ЛИДЕР вече втори програмен период са значителни и те вече могат да бъдат  сравнявани с резултатите на много други европейски страни“, каза той.

Министър Иванов подчерта, че участието в събитието на толкова гости от Румъния показва, че сътрудничеството между нашите две страни е на високо ниво, което ще даде пример и на останалите страни – членки на Европейския съюз.

Министърът на земеделието напомни, че през периода 2007 – 2013 г. България е започнала с 35 местни инициативни групи, които са включвали 57 общини и обхващаха около 25% от територията на страната с население малко над 800 хил. души. Той допълни, че са били договорени и изпълнени бяха над 1300 проекта за инвестиции в малките местни общности.

„В настоящия програмен период в България има вече 64 МИГ, като територията на прилагане на подхода ЛИДЕР вече представлява около 50% от територията на страната, като в местните инициативни групи са включени 117 общини и население над 1,6 млн. души, като очакванията ни до края на програмния период да имаме около 2500 проекта, които да подобрят условията на живот в малките населени места на местните общности“, съобщи д-р Иванов.

Министърът на земеделието коментира, че за първи път България прилага многофондово финансиране на подхода ЛИДЕР, като средствата за стратегиите се осигуряват освен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, още и от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. „В момента ние се намираме в края на програмния период 2014 – 2020 г. и пред нас стои задачата да подготвим следващия програмен период така, че да избегнем допуснатите грешки и да надградим постигнатите резултати. Това се отнася в пълна сила и за подхода ЛИДЕР“, категоричен бе той..

Министър Иванов обясни, че агроведомството е разработило и изпратило на Европейската комисия механизма на прилагане на подхода ЛИДЕР за следващия програмен период, като са заложени няколко основни цели: увеличаване на покритието на подхода като територия и население; увеличаване на финансирането на подхода ЛИДЕР, опростяване на структурата на прилагане на подхода ЛИДЕР – договаряне на всички проекти по единни унифицирани правила на едно място – в Министерство на земеделието.

„Екипът на Министерство на земеделието ще окаже своята подкрепа, за да могат местните инициативни групи да продължат работата си, да се развиват и с помощта и на финансирането от стратегиите, за да могат да разширяват своя бизнес. По този начин искаме да запазим икономическата активност в малките местни общности като не допуснем тяхното обезлюдяване“, подчерта аграрния министър. По думите му развитието на икономиката, подобряването на условията за живот и чистата околна среда са възможностите, които привличат нови жители на своите територии. „Уверен съм, че въз основа на опита, на изградения капацитет и на отличните връзки между всички, прилагащи подхода ЛИДЕР, както на национално, така и на международно ниво и предвид подкрепата, която се оказва от Европейската комисия и другите европейски институции, бъдещето му е много позитивно“, заключи министър Иван Иванов.