Начало

Новини

Министър Иванова даде старт на информационна кампания за новия програмен период по европейските програми

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова даде старт в Кюстендил на информационна кампания, на която се представят потенциалните възможности за инвестиции с европейски средства по регионите в страната.

„Изборът на града не е случаен, а напълно логично решение, с което искаме да онагледим на практика очаквания ефект от европейските инвестиции. Кюстендил е град не само с богато културно и историческо наследство, но и с ключово значение за европейското развитие и трансграничното сътрудничество. Точно тази интегрираност между културно-историческо наследство, възможностите за бизнес развитие и социално-икономическо разнообразяване на регионите очакваме да финансираме през новия програмен период до 2027 г.“, каза при откриване на кампанията заместник-министърът.

Диляна Иванова представи новия подход при избор на инвестиции, заложен в Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР). С него се разграничават големите градове от по-малките региони, за да се избегне рискът финансовият ресурс да не достигне до по-малките населени места. Затова в приоритетна ос 2 са включени 40 средни и големи общини, които ще се състезават с проекти за разпределението на общо 2,5 млрд. лв. по ПРР. От тях Югозападни          ят регион ще разпредели 320 млн. лв. Със средствата ще се финансират интегрирани териториални инвестиции. Този ресурс може да бъде надграждан с финансиране от почти всички останали европейски програми с изключение на три от тях – Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и материално подпомагане и Програмата за техническа помощ.

Принципът при избор на проекти вече се основава на подхода „отдолу нагоре“. Затова е и ключова ролята на местните регионални съвети, които след подбора на потенциалните инвестиционни проекти, ще ги подават към Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ за изпълнение, разясни заместник-министърът.

По третата ос в ПРР са средствата по Фонда за справедлив преход в размер на 1,2 млрд. евро. Те ще бъдат разпределени между трите енергийни области в страната – Кюстендил, Стара Загора и Перник. Преговорите с ЕК по тази ос продължават и затова средствата по нея ще са налични на по-късен етап. „Смисълът на този фонд е да ограничи негативните последици от затварянето на въглищните централи, но не като производство на енергия, а като създаване на алтернативна заетост, алтернативна икономическа възможност и възможности на пазара на труда в засегнатите региони“, обясни заместник-министърът.

Заместник-министърът представи и Програмата за енергийна ефективност, която ще се финансира от Плана за възстановяване и устойчивост. Бюджетът по нея е 1,4 млрд. лв. Като задължително условие в тази програма е кандидатстващите сдружения на собствениците да имат енергийно и техническо обследване, както и технически паспорт на сградите. Тези разходи са за сметка на собствениците на жилища.

Кюстендил е един от успешните примери за трансгранично сътрудничество. Общият ресурс, който МРРБ управлява за развитие на пограничните региони на България с Република Северна Македония и със Сърбия за трансгранично сътрудничество е близо 70 млн. евро до 2027 г.

Програма „Интеррег VI-A ИПП България – Сърбия 2021-2027“ е с общ бюджет от малко над 38 млн. евро. С предвидения ресурс ще се финансират проекти за подкрепа на малки и средни предприятия, интегрирани туристически продукти, подобряване на мобилността и повишаване на сигурността в райони, различни от градските. Целеви средства ще бъдат инвестирани в проект от стратегическо значение, свързан с подготовка на населението за реакция при бедствия и повишаване на капацитета на професионалистите за реагиране при извънредни ситуации в трансграничната зона.

Програмата „Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027“ е с индикативен бюджет от над 31 млн. лв. За финансиране ще са допустими мерки за подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Програмата ще подкрепи инвестиции в изграждането на зелени площи или тяхното развитие в градски и крайградски райони и др.