Начало

Новини

Министрите на земеделието: Адекватно финансиране на бюджета за ОСП

По-голяма яснота и адекватно финансиране на бюджета за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Това поискаха министрите на земеделието по време на заседание на Съвета по „Селско стопанство и рибарство“. Официалното събитие се състоя на 11 декември в Брюксел, пише Областна дирекция „Земеделие“-Кюстендил в свой бюлетин.
 
 
В рамките на събитието някои министри заявиха, че изключват всякакво съфинансиране по Първи стълб и призоваха срещу ренационализирането на селскостопанската политика. 

 
 
Делегациите представиха своите мнения за новите елементи като засилена субсидиарност и преструктурираната екологична архитектура, като посочиха "липсващата глава" за управлението на риска. Министрите се договориха, че политиката на ЕС в областта на земеделието след 2020г. трябва да остане "обща", на фона на опасенията, че новият "механизъм за прилагане", който позволява на отделните държави членки да приспособят мерките за прилагане към местните обстоятелства, би заплашил равнопоставеността между земеделските стопани. 
 
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен отхвърли твърденията, че създаването на отделни стратегически планове на ОСП ще доведе до ренационализация на общата рамка на ЕС и ще подкопае единния пазар. Според него политиката продължава да се разработва в обща рамка, основана на общи цели, договорени на равнище ЕС. 
 
Поддържането на равнопоставеността между фермерите и силния вътрешен пазар са ключови приоритети на новата политика. Както и въпросът за устойчивостта на селското стопанство, който трябва да бъде в основата на работата в областта на фермерската политика. ОСП ще поставя силен акцент върху отключването на потенциала на научните изследвания, иновациите, обучението и използването на съвети за подобряване на грижите за околната среда и климата, стана ясно от обобщение в края на заседанието.

 

 

 

източник Фермер бг