Начало

Новини

Министерство на иновациите и растежа изпрати за одобрение в Брюксел програма за бизнеса за 3 млрд. лв.

Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще е с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ да стартира до края на годината.

С нея ще продължи подкрепата за микро, малките и средни предприятия (МСП) в страната. Ще бъдат подпомогнати компании в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване на нови технологии.

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите.

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

източник: mig.government.bg