Начало

Новини

МИГ Средец Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Средец е ОТВОРЕН за прием на проектни предложения до 22.02.2024 г.
Допустими кандидати са всички земеделски производители /Физически и Юридически лица/
От какво може да се възползвате по мярката:
Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост
Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване.
​Изграждане на ВЕИ за собствено потребление.
Закупуване на специализирани софтуер и други.
Централна Консултантска Компания е Вашият партньор в изготвянето и управлението на проекти по Европейските програми! ☎️𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬 📥𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴