Начало

Новини

Миг Самоков проведе информационна конференция на 03.01.2020 г.

На 03.01.2020 г., в сградата на Община Самоков се проведе информационна конференция на МИГ Самоков.

На конференцията бяха представени финалните дейности по изпълнения на МИГ проект : BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ . Целта на проекта е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез което да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на МИГ-а и на потенциалните партньори.

Катя Симеонова, изпълнителен директор на МИГ Самоков, запозна присъстващите с резултатите от срещите с МИГ Апенино Болонезе – Италия.

На срещата бяха представени и бъдещите планове за партньорство с чуждестранните МИГ, които са заложени в подписаното споразумение за сътрудничество.