Начало

Новини

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш с публично обсъждане на мярка 6.4

Публично обсъждане за прием на документи по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ обяви МИГ Павликени-Полски Тръмбеш. В срок до 29.01.2020 г. могат да се изпращат писмени коментари и предложения по проекта на документацията. Адреса за изпращане на предложенията е https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Предложения могат да се дават за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Необходими документи може да намерите качени на интернет страницата на Миг Павликени-Полски Тръмбеш .