Начало

Новини

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е на обществено обсъждане

Важно съобщение за всички земеделски стопани от Павликени и Полски Тръмбеш!
Скоро ще бъде обявена процедурата по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по програмата за развитие на селските райони за МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.
Целите на мярката са:
Подобряване на качеството на произвежданите земеделски продукти;
Осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.
Индикативната дата за обявяване на процедурата е 30.04.2024 г.
Не изпускайте възможността да получите финансова подкрепа за развитието на Вашето земеделско стопанство и за подобряване на качеството на Вашите продукти!
За повече информация и подробности свържете се с нас:
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬