Начало

Новини

МИГ Нова Загора-Сливен Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е на обществено обсъждане

Важно съобщение от Централна Консултантска Компания ЕООД!
Искаме да Ви информираме, че МИГ Нова Загора-Сливен обявява процедура, която е на обществено обсъждане! Това е част от Програмата за развитие на селските райони по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Целта на процедурата е:
Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за областта отрасли.
Развитие на селското стопанство с висока добавена стойност.
Бюджетът на процедурата е 237 860,59 лв, с минимален размер на финансиране от 7 334,25 лв и максимален размер от 97 790,00 лв, при интензитет на финансовата помощ до 75%.
Индикативна дата на обявяване на процедурата: 20.05.2024 г.
За допълнителна информация относно допустимите кандидати, разходи и дейности се свържете с нас:
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
Не изпускайте възможността да участвате в тази инициатива за развитие на селските райони! Споделете информацията с всички заинтересовани лица и организации!