Начало

Новини

МИГ Нова Загора-Сливен Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства е отворен

Централна Консултантска Компания Ви кани да се възползвате от нова възможност за финансиране!
👉 Програма за развитие на селските райони 2024 г. – МИГ Нова Загора-Сливен, Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
Ние, в Централна Консултантска Компания, сме готови да Ви помогнем да подобрите ефективността на Вашите земеделски стопанства и да реализирате желаните проекти.
Цели на процедурата:
Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за областта отрасли.
Развитие на селското стопанство с висока добавена стойност.
Кой може да кандидатства?
Регистрирани земеделски стопани.
Физически лица с постоянен адрес в общините Нова Загора и Сливен, юридически лица със седалище в тези общини.
Земеделски стопанства с минимален производствен обем от 8 000 евро.
Финансова помощ:
До 50% от допустимите разходи.
Увеличение с 10% за млади земеделски стопани, интегрирани проекти и други.
Увеличение с 20% за колективни инвестиции от над 10 земеделски стопани.
Допустими разходи:
Изграждане и подобрения на недвижимо имущество.
Закупуване на нови машини и оборудване.
Инвестиции в софтуер, патенти и ВЕИ за собствени нужди.
Бюджет и срокове:
Общ бюджет: 237 860,59 лева.
Минимална стойност на инвестицията: 14 668,50 лева.
Максимална стойност на инвестицията: 312 928,00 лева.
Срок за изпълнение на проекта: до 24 месеца.
📅 Начало на кандидатстване: 20.05.2024 г.
📅 Краен срок: 21.06.2024 г.
Ние ще Ви осигурим цялостна подкрепа – от изготвянето на проектните документи до успешното им управление. Свържете се с нас и направете първата крачка към устойчивото развитие на Вашето земеделско стопанство! 🌱
📞 За повече информация:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
Централна Консултантска Компания – Вашият доверен партньор в изготвянето и управлението на европейски проекти! 🌾