Начало

Новини

МИГ Момчилград – Крумовград отваря прием на проектни предложения по Мярка 4.1

 

 

 

МИГ Момчилград – Крумовград кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград – Крумовград“.

Предвидени са няколко периода на прием на проектни предложения:

  • Първия период е с краен срок 31.01.2019 г., 17:00 часа;
  • Втори период с начален срок 03.06.2019 г. и краен срок 24.07.2019 г., 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);
  • Трети период с начален срок 24.10.2019 г. и краен срок 10.12.2019 г., 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 973 475,00 лева. Минималния размер на общите допустими разходи за проект е 15 000 лева, а максималния е 100 000 лева.

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Момчилград – Крумовград.