Начало

Новини

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Централна Консултантска Компания е тук, за да Ви информира за стартиращата програма за развитие на селските райони в областите Котел, Сунгурларе и Върбица. С нашата помощ, Вашият проект може да получи значителна финансова подкрепа и да допринесе за устойчивото развитие на неселскостопанските дейности в региона.
 Кой може да кандидатства?
Земеделски производители;
Микропредприятия и еднолични търговци;
Юридически лица и други организации активни в неселскостопанския сектор.
 Допустими разходи включват:
Изграждане и подобрения на имоти;
Закупуване на нови машини и оборудване;
Инвестиции в софтуер и иновативни технологии;
Развитие на туризма, производството на енергия от ВЕИ и други.
📅 Период на кандидатстване:
От 11.03.2024 г. до 30.04.2024 г.
Не пропускайте тази възможност да реализирате Вашите идеи за развитие и иновации в селските райони!
Свържете се с нас за професионално консултиране и подкрепа при подготовката на Вашия проект!
📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬