Начало

Новини

МИГ Костинброд-Своге Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Централна Консултантска Компания Ви информира относно отворената подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в рамките на на МИГ Костинброд-Своге.

✅ Допустими дейности:

Внедряване на нови продукти, процеси и технологии
Намаляване на себестойността на произвежданата продукция
Подобряване на съответствието с нововъведени стандарти на ЕС
Опазване на околната среда
Подобряване на енергийната ефективност в предприятията
Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд
Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост
Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти и други

📅 Срок за кандидатстване:

Начало: 26.02.2024 г.
Край: 29.03.2024 г.

Не пропускайте възможността да развиете вашето селскостопанско стопанство и да се възползвате от тези възможности! За повече информация и консултации се свържете с нас. 🌟

📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬