Начало

Новини

МИГ Гълъбово – Опан Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Централна Консултантска Компания ЕООД има удоволствието да Ви информира за отворената процедура по Програмата за развитие на селските райони – МИГ Гълъбово – Опан, подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.
 Целта на процедурата е:
Разнообразяване към неземеделски дейности.
Насърчаване на предприемачеството на територията.
Насърчаване на развитието на туризма на територията.
Развитие на „зелена икономика“ и иновации.
Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.
Бюджетът на процедурата е 316 364,50 лв, с минимален размер на бенефициентското финансиране от 13 690,60 лв и максимален размер от 205 359,00 лв, при интензитет на финансовата помощ до 70%.
📅 Начален срок: 26.03.2024 г.
📅 Краен срок: 12.05.2024 г.
📝 За допълнителна информация относно допустимите кандидати, разходи и дейности, моля, свържете се с нас.
📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
Не пропускайте възможността да участвате в тази инициатива за развитие на селските райони! Споделете информацията с приятели и колеги, които може да са заинтересовани!