Начало

Новини

МИГ Бяла Слатина Подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

До всички, които са заинтересовани с възможностите за развитие на селските райони, имаме важна информация за вас!
МИГ Бяла Слатина обявява отворена процедура по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, част от програмата за развитие на селските райони!
Тази програма е чудесна възможност за насърчаване на разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и нови работни места в селските райони.
Допустими разходи включват:
Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
Закупуване на нови машини и оборудване;
Нематериални инвестиции като компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
Изграждане на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди.
Допустими дейности включват:
Развитие на туризъм;
Производство или продажба на продукти;
Развитие на услуги в различни сектори като грижи за деца и възрастни, здравни и ветеринарни услуги и други;
Развитие на дейности, свързани с информационни технологии;
Производство на енергия от възобновяеми източници и други неземеделски дейности.
 Сроковете за кандидатстване са от 1-ви април до 30-ти май 2024 г. Не изпускайте възможността да получите финансова подкрепа за Вашите проекти!
👉 Ако имате нужда от консултация или съдействие в подготовката на вашето кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нас! Нашите експерти са тук, за да ви помогнат!
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
Да направим заедно селските райони по-добри и процъфтяващи за всички!