Начало

Новини

Между 70 000 лв. и 800 000 лв. за МСП и научноизследователските организации за създаване на нови космически технологии

Министерството на иновациите и растежа и Европейската космическа агенция (ЕКА) проведоха Информационна сесия относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Осмата тръжна процедура на ЕКА за България. На събитието в София тех парк експертите на Агенцията дадоха насоки относно критериите за участие в процедурата към всички заинтересовани страни.

Осмата тръжна процедура ще отвори на 18 юли 2022 г., като крайната дата за подаване на проектни предложения на страницата на ЕКА ще бъде 22 септември 2022 г. Тя е насочена към български фирми или академични и изследователски организации. Процедурата се отнася за следните категории дейности:

• Космическа наука;

• Научни изследвания и приложения;

• Телекомуникации;

• Микрогравитационни изследвания;

• Инженеринг и оползотворяване на наземния сегмент.

По време на Информационната сесия зам.-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева заяви, че българският бизнес има голям потенциал за иновации в космическите технологии. Според нея компаниите, които внедряват и използват космически данни, ще подобрят дейността си. „Те ще могат да предлагат повече иновативни решения на глобални предизвикателства.

Между 70 000 лв. и 800 000 лв. могат да получат микро, малките и средни предприятия и научноизследователските организации в България за създаване на нови космически технологии, приложения и учебни програми за космическо инженерство.

Ще се финансират проекти и приложения, свързани с летателния сегмент, космически приложения, подготвителни дейности, оборудване или подходящи за мисиите на ЕКА продукти, демонстрации на технологии, пазарни проучвания, макетни дейности и др.

Най-добрите български разработки ще намерят приложение в дейността на Космическата агенция.

източник: mig.government.bg