Начало

Новини

Малкият семеен бизнес получава повече възможности за финансиране

Бюджетът, заложен в Стратегическия план, ще позволи броят на местните инициативни групи да се увеличи с близо 50%

През новия програмен период е планирано 50% увеличение на териториалното прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Това съобщи за Агри.БГ Стефан Спасов – началник на отдел в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието.

Докато през предходните 7 години в страната са оперирали 64 местни инициативни групи на територията на 117 общини, през следващите пет години до 2027 г. се предвижда финансирането на 90-95 местни инициативни групи на територията на около 200 общини. 

„Очакваме около 120 кандидати на приема за стратегии. Това са средно по две общини в една местна група. Тоест почти всички общини на територията на България, като изключим областните градове“, обясни Спасов.

Това е възможно вследствие на предприетото разширение на териториалния обхват на подхода, в който за първи период допустими за финансиране са и териториите на големите градове извън строителните граници. 

„Селата около големи градове, като Сливен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна, Бургас и др., ще бъдат допустими за включване в местна инициативна група, тъй като по структура не се отличават от съседните на тях села. Те могат да участват в една местна инициативна група в комбинация със селска община, която е в съседство“, уточни експертът.

И през новия програмен период финансирането по подхода ще бъде многофондово. В една стратегия на местна инициативна група може да се включи широк набор от дейности, финансирани по три европейски фонда – Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския социален фонд плюс и Европейския фонд за регионално развитие. Последните два фонда са представени през програми „Образование“, „Околна среда“, „Иновации“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Стефан Спасов: Бюджетът по подхода ВОМР, заложен в Стратегическия план за земеделие, е около 560 млн. лв. С другите програми, които финансират подхода, бюджетът достига малко под 800 млн. лв. за пет години.

Условията за допустимост към местните инициативни групи са същите както досега. Трябва да се има предвид, че на една и съща територия може да оперира само една местна инициативна група с една стратегия за местно развитие за определения програмен период.

Подходът се концентрира в подкрепа на малкия бизнес, затова се финансира изпълнението на малки по финансов обем проекти, които решават най-належащи местни потребности. Запазва се максималният размер на проект – 200 000 евро.

Информационната кампания „ОСП работи за нас: Много повече от политика!“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Източник:
https://agri.bg/novini/malkiyat-semeen-biznes-ima-poveche-vzmozhnosti-za-finansirane-chrez-mig