Начало

Новини

кончателната версия нанаредбата за прилагане на 4.1.2.

Окончателната версия нанаредбата за прилагане на 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"е обнородвана.
 
 
Приоритетно ще се финансира:
– сектори "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци"
– стопанства, които са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни
– стопанства в планински и необлагодетелствани райони
инвестиции, които са свързани с повишаването на енергийната ефектиновт
– инвестиции с вклщчено напояване